logo_hantverk

Varför är hantverk bra?

Att slöjda innebär inte bara att göra en pryl man kan visa upp hemma. Det handlar om att:

  • utveckla en idé, men även om att träna problemlösning och processtänkande,
  • kunna se möjligheter
  • göra val och värdera dem för att ta beslut om nästa steg - saker som efterfrågas av många arbetsgivare nuförtiden.

Dessutom finns det ny forskning som visar att ju mer du gör med händerna desto bättre mår du.

 

Att arbeta med händerna får hjärnan att flöda över av må-bra-kemikalier som serotonin och dopamin. Hjärnan får glädjekickar och att slöjda/skapa/jobba med händerna funkar som mentala vitaminer.

Slöjd ger kunskap för hela livet!